Lezing Henk van Nierop over Romeyn de Hooghe en Jan Luijken

Lezing Henk van Nierop over Romeyn de Hooghe en Jan Luijken

Zondagmiddag 14 april 2019
van 15:30 tot 17:30 uur

Romeyn de Hooghe(1645) was de meest creatieve en productieve prentmaker van de late Gouden Eeuw. Zijn morele reputatie is tweeslachtig. Werd hij vanouds weggezet als een oplichter, een dief, een pornograaf en een atheïst, tegenwoordig beschouwen historici hem als een aanhanger van radicale verlichtingsideeën. De spotprenten van Romeyn de Hooghe en pamfletten waren wapens in het politieke debat. Het picareske levensverhaal van Romeyn de Hooghe werpt een onverwacht licht op de schaduwzijden én de meer humoristische kanten van de politieke cultuur van de zeventiende eeuw.

Jan Luijken (1649), zowel een begaafd etser als dichter, vervaardigde evenals Romeyn de Hooghe zelf zijn boekillustraties. Beiden worden gerekend tot de belangrijkste illustratoren van hun tijd. In 1671 verscheen van Jan Luijken het nogal amoureuze liedboek ‘Duytse Lier’ waaruit bleek dat hij enigszins was afgedwaald van zijn streng religieuze opvoeding. Echter, een paar jaar later keerde hij, onder invloed van de mysticus Jacob Böhme, terug op het ‘rechte pad’ van het geloof en publiceerde hij alleen nog stichtelijke werken in de vorm van emblematabundels. De huiselijke realiteit inspireerde Jan Luijken voor zijn prenten en leverde als zinnebeeldige interpretatie daarvan ook de stof voor zijn poëzie. Zijn prenten (emblemen) zijn meestal voorzien van een motto en bijschrift, meestal in dichtvorm.

 

Aanmelden via: www.cultuuropdeeilanden.nl

Romeyn de Hooghe