DE KUNST VAN GELUKKIG OUD WORDEN

Wonen en werken

De Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam stelt zich ten doel: het (doen) stichten en onderhouden van meerdere kleinschalige woongemeenschappen voor oudere kunstenaars, artiesten en andere personen met een sterke verankering in de wereld van de kunst en cultuur. De Stichting gaat er van uit dat deelname van jongere kunstenaars en artiesten aan deze woongemeenschappen bijdraagt aan het behoud van beweging en vitaliteit onder ouderen en mitsdien wordt nagestreefd.

Het Ramses Shaffy Huis is het eerste kunstenaarshuis in Amsterdam waar jonge en oudere kunstenaars samen wonen en werken. Kunstenaars uit heel Nederland zijn van harte welkom in het RSH.

De Stichting Kunstenaarshuizen heeft de ambitie uitgesproken om in Amsterdam meerdere kunstenaarshuizen te ontwikkelen. Het Ramses Shaffy Huis heeft inmiddels bewezen dat het goed samenwerken is met woningcorporatie Stadgenoot en Zorggroep Amsterdam Oost, daarom wordt de samenwerking voort gezet. Voor het RSH bestaat een wachtlijst van 125 kunstenaars.

Samen met Stadgenoot en ZGAO is het bestuur van stichting kunstenaarshuizen Amsterdam de eerste gesprekken gestart om te komen tot de oprichting van een tweede kunstenaarshuis met de voorlopige werktitel: Het Leven Lief Huis.

Ontmoeten en exposeren

De Amsterdamse kunstenaars vormen tesamen een belangrijk deel van de creatieve hoofdstad van Nederland. Amsterdamse kunstenaars zijn een rijk geschakeerde en tegeljikertijd zeer diverse en levendige gemeenschap. Wat hen bindt is een bijzondere belangstelling voor de culturele wereld in Amsterdam en daarbuiten.

Het eerste kunstenaarshuis, het Ramses Shaffy Huis, is het eerste een huis voor oudere en jonge kunstenaars, midden in de drukte van Amsterdam. Een kleinschalige, kunstzinnige werk- en leefgemeenschap. Een artistieke en inspirerende omgeving waarin de bewoners het leven zoals ze gewend zijn kunnen voortzetten. Een artistieke en inspirerende omgeving waarin bewoners elkaar stimuleren, inspireren en motiveren.

De bewoners zijn een mix van oud en jong, waardoor het Ramses Shaffy Huis een permanente ontmoetingsplek is voor oudere en jongere generaties kunstenaars. Om passies te delen en gedachten uit te wisselen over kunst, cultuur, muziek en theater.