DOE-HET-NIET-ZELF avond | voor elkaar aan de slag

Woensdag 26 februari 2020
aanvang 18:00 uur

We organiseren weer een Doe-Het-Niet-Zelf-Avond in de sociëteit van het Ramses Shaffy Huis. Na een gezamenlijke maaltijd gaan we met elkaar in gesprek om ideeën concreet te maken en/of op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor praktische problemen waar je als mens mee kunt zitten.  Jouw hulpvragen kun je alvast kenbaar maken via deze webpagina. Meld je aan en vul de ‘matchmaker’ in.

Deelname is gratis.
Zelf meenemen: eten, drinken en materiaal of middelen waar je graag mee werkt. Er is een keuken met opwarmingsmogelijkheid.
Aanmelding en het kenbaar maken van hulpvragen verloopt via de website van doehetnietzelf.org.

Programma

18:00 Samen eten (meegenomen eten / drinken voor een gezamenlijk buffet)

19:00 Vraag en aanbod verkennen

19:30 Samenwerken voor elkaar in twee of drie werkrondes

21:30 Afronding; wie deed wat voor wie?

22:00 einde

Lezing in Pakuis de Zwijger | Gelukkig oud worden

Donderdag  27 februari 2020
Aanvang 20:00 uur

Ouderenhuisvesting: hoe staat het ervoor?

Over collectieve woonvormen voor ouderen in Amsterdam.
Wat zijn de wensen en mogelijkheden?

Er is een gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen in Amsterdam, terwijl het aantal 65-plussers in Amsterdam de komende jaren gaat stijgen. Met het sluiten van de verzorgingstehuizen is er een gat ontstaan tussen thuis en het verpleeghuis. Om dit gat te dichten zijn (kleinschalige) collectieve woonvormen in opkomst. Wat gebeurt er al in Amsterdam op dit gebied? Wat werkt niet en wat wel? En wat kunnen corporaties, gemeente, ontwikkelaars en zorgpartijen doen? Vanavond gaan we in gesprek over de wensen van bewoners en de mogelijkheden in de stad.

Met in dit programma onder andere
Ed Cools – Initiatiefnemer en voorzitter Ramses Shaffy Huis en voormalig directeur Sarphatihuis
Siep de Haan – Initiatiefnemer en vice-voorzitter Ramses Shaffy Huis
Marien de Langen – Bestuursvoorzitter bij Stadgenoot
Johan Snel – Stedenbouwkundige / conceptontwikkelaar AM vastgoed
Co Stor – Gebiedsdirecteur Amsterdam-Noord
Suzanne van der Geest – Onderzoeker & ontwerper van innovatie in de gezondheidszorg at Kennisland

Info 
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam / Studio zaal
Datum: donderdagavond  27 februari 2020
Aanvang: 20:00 uur
Entree: pay as you like

Aanmelden via de website van Pakuis de Zwijger

Programma

Hoe staan ouderen ervoor op de woningmarkt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen en welke rol spelen collectieve woonvormen daarin? We openen de avond met een gesprek met  Co Stor (projectdirecteur gebiedsontwikkeling Amsterdam-Noord en betrokken bij programma ouderen huisvesting van de Gemeente Amsterdam) en Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot, maar ook onderdeel van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen o.l.v. Wouter Bos en de Taskforce Wonen en Zorg).

Pitches collectieve woonvormen

Vervolgens zullen een aantal verschillende collectieve woonvormen voor ouderen een korte presentatie geven. Welke vormen bestaan er al? Wat werkt goed en wat minder goed?

  • Ramses Shaffy Huis
    Wonen, werken, exposeren en ontmoeten. Het Ramses Shaffy Huis is het eerste kunstenaarshuis waar jongere en oudere kunstenaars samenwonen en -werken. Er zijn 36 sociale huurwoningen en of je nu een kunstenaar van 60, 70 of in de 80 bent of net afgestudeerd aan de kunstacademie; kunst verbindt en leeftijd doet er niet toe. Door voorzitter en initiatiefnemer Ed Cools (voormalig bestuurder van het Sarphatihuis) en vice-voorzitter Siep de Haan.
  • LIFE
    In het hart van de Houthavens hebben de bewoners van LIFE begin dit jaar de sleutels gekregen van hun appartement. LIFE is bedoeld voor 60-plussers met of zonder zorgvraag. Er zijn sociale huurwoningen, vrije sector appartementen en koopwoningen. Er komt ook horeca, een buurtkamer en een gezondheidscentrum in het gebouw.
  • Akropolistoren
    De Akropolistoren op Zeeburgereiland werd in 2017 opgeleverd en biedt onderdak aan een levendige humanistische woongemeenschap voor 55-plussers die meer zijn dan alleen buren, maar ook naar elkaar omkijken. De jongste bewoner is 55 en de oudste 92. Van de 86  woningen is de helft sociale huur en de andere helft vrije sector huur. Bewoners en bestuursleden Marion Mulder en Mia Bendel lichten het project toe. 

Toekomst van collectieve woonvormen voor ouderen in Amsterdam

Hoe kunnen corporaties en ontwikkelaars in de toekomst het beste inspelen op de behoeften van bewoners? En waar zijn ze al mee bezig? Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot), Peter Boerenfijn (directeur Habion, een landelijk corporatie die zich uitsluitend op ouderenhuisvesting richt), Erik van Leeuwen (clustermanager Amsterdam-Amstelland Woonzorg Nederland) en Johan Snel (stedebouwkundige en conceptontwikkelaar projectontwikkelaar AM) lichten toe wat zij al doen en wat de toekomst plannen en mogelijkheden zijn op het gebied van collectieve woonvormen voor ouderen.

Daarna gaan we aan de hand van Mentimeter met elkaar in gesprek over de woonwensen en wat er wel en niet werkt als het op collectieve woonvormen aankomt. Gemeente, corporaties en ontwikkelaars kunnen deze input meenemen voor hun toekomstige plannen.

Aan het einde van de avond pitcht Suzanne van der Geest (Kennisland) het project Een Leven Lang Leven . Kennisland roept met Leven Lang Leven iedereen op: wat is jouw idee voor fijn oud worden, ook als je zorg nodig hebt?

Solo expositie | José Aerts

2 maart t/m 31 maart 2020
dinsdag t/m donderdag 10:00 – 16:00 uur en op afspraak

HARTVERSCHEUREND

Over de tentoonstelling
Om tentoonstellingen en voorstellingen onder de aandacht te brengen worden er posters op muren en reclamezuilen geplakt. Nog dagen, weken of zelfs maanden blijven deze aankondigingen buiten hangen in weer en wind. Het oude nieuws verliest zijn zeggingskracht en wordt overplakt met nieuwe gebeurtenissen. Langzaam verliezen de posters hun vorm en ontstaan er dikke lagen papier. José Aerts, die gefascineerd is door vergankelijkheid, legt de verwording vast op foto’s, die de schoonheid van de imperfectie ademen. Flarden van herinneringen aan kostbare momenten.

Over de kunstenaar
José Aerts is beeldend kunstenaar, fotograaf en dichter. Ze is woonachtig in het Ramses Shaffy Huis.
“Misschien is het ver voor jouw tijd, en wellicht ben je een leeftijdsgenoot en heb je het ook meegemaakt; de sixties en seventies. In die dagen was ik politiek actief in de PSP, de Pacifi-stisch Socialistische Partij, die inmiddels terziele is. Los van eindeloos vergaderen en heel veel theoretiseren over ophanden zijnde veranderingen in de maatschappij, werd er ook veel geflyerd en geposterd. Het digitale tijdperk was nog niet aangebroken en je kon je mening alleen laten horen via de radio en de krant. De TV had nog maar drie kanalen en veel zendtijd had een kleine partij niet. Dus zat er maar een ding op; plakken! Omdat het illegaal was om wild te plakken, moest die actie wel in het donker plaats hebben, zodat er geen haan naar kon kraaien, wie er nu de muren vol had gesmeerd. Ik herinner me nog goed hoe ik grote zinken emmers met behangsellijm stond aan te maken. Zo’n emmer ging met een rol affiches onder de snelbinders achterop de omafiets. En dan gewapend ten strijde voor een betere wereld met de behangselborstel. De poster van de naakte vrouw die staat te dansen in het weiland voor een bonte koe was een echte eyecatcher. Want blote vrouwen in de openbare ruimte was nog geen gemeengoed, en best wel shockerend voor een politieke partij. Maar het toefje schaamhaar, de stevige borsten en de blij gespreide armen deden wonderen en waren goed voor de verkiezingsuitslag van dat jaar. Onze vrouw heeft ook na het tellen van de stemmen nog lang het straatbeeld bepaald, totdat ook zij werd geveld door regen en wind. Daar is een vrouw van papier niet tegen bestand. Eigenlijk denk ik dat mijn fascinatie voor stervende posters daar begonnen is.
Posters, flyers, affiches, stickers, stencils en fotokopieën brengen uiteindelijk een boodschap die maar beperkt houdbaar is. Zonder PR besta je niet, dus gaat er veel geld om in de communicatie kanalen van grote sterren. Aankondigingen van hun optreden, voorstelling, tentoonstelling of lezing prijken op reclameborden en zuilen. Ze geven je te verstaan dat je dit evenement echt niet mag missen. Dat je het eeuwig zal betreuren als je dit concert niet hebt bezocht. Lokale grootheden, die niet over grote PR budgetten beschikken, laten een bevriende grafisch ontwerper een mooi plakkaat maken. Maar steeds gaat het er om te zien en gezien te worden, want anders sta je voor een lege zaal, of verkoopt je kunst niet. Dus verschijnen er nog steeds affiches in het straatbeeld en geven de sociale media de overige informatie. Nog dagen, weken, soms zelfs maanden blijven de aankondigingen hangen. Het oude nieuws verliest zijn zeggings-kracht en wordt overplakt met nieuwe gebeurtenissen, die je wederom moet gaan zien. Zo ontstaat een laag behang aan gevels, op hekken, bruggen, bushokjes en winkelruiten van lege winkels. Affiches die door hun verwording de schoonheid van de imperfectie gaan ademen. En in de tijd verwordt al dat papier tot flarden herinneringen. De laatste resten van kostbare momenten.”

Info tentoonstelling
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis
Datum: 2 maart t/m 31 maart 2020
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 10:00 – 16:00 uur en op afspraak

Contact José Aerts
website: www.joseaerts.nl
email: trouvaille19@gmail.com
instagram: aerts.jose

Over alles wat voorbij gaat

Lezing | Wie is wie op welk schilderij?
Modellen op schilderijen: wie zijn zij, wat is hun verhaal?

Zondagmiddag 8 maart 2020
van 15:30 tot 17:30 uur

door Huub Kaak

Over de lezing
Huub Kaak –  kermisbokser in ruste, tekstschrijver in actie, kunstkenner bij geruchte – vertelt ons– nota bene op Internationale Vrouwendag –  enkele veelal hartverscheurende, maar altijd kleurrijke geschiedenissen van de modellen op deels bekende, deels obscure schilderijen. Wie zijn deze vrouwen, wat is hun verhaal? Kortom: misbruik, inspiratie, moord, ambitie, seks, rijkdom, dalles, stalinisme, schoonheid, adoratie, tarantella, partnership, scheppingskracht, garnalen. Wat niet al! (En dat allemaal in de luttele tijdspanne van twee maal drie kwartier!)
Daarenboven is Huub Kaak ook nog eens vast van plan deze puike gelegenheid aan te grijpen om voor zijn Oma (van moederszijde) ten langen leste een rechtmatige plaats in de kunstgeschiedenis op te eisen. Waarvan akte.

Over Huub Kaak
Naast kermisbokser, docent geschiedenis, verhuizer, barman, tekstredacteur en luizenmoeder avant la lettre (niet per se in die volgorde en zeker niet allemaal tegelijk) richtte hij voor meerdere Nederlandse musea tentoonstellingen in. In de kunst gaat zijn belangstelling heden ten dage vooral uit naar de ‘outcasts’, de ‘drifters’, de ‘hobo’s’ en de ‘verschoppelingen’ oftewel naar ‘de rafelranden’ en naar ‘de keerzijde’ van “alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.

Info
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231, Amsterdam
Datum: zondagmiddag 8 maart 2020
Aanvang: 15:30 uur | einde 17:30 uur
Entree: € 12,50 (inclusief drank en nootjes). Bewoners vrij entree.
Aanmelden via: www.cultuuropdeeilanden.nl

Kook Atelier

iedere maandag vanaf 17:00 uur

Kook Atelier in de sociëteit
Iedere maand kent zijn eigen seizoensgroenten; de groenten die traditioneel groeien in ons land in die maand. In februari zijn dat bijvoorbeeld bietjes, boerenkool, knolselderij, koolraap, pastinaak, pompoen, prei, rammenas, rode kool, schorseneren, witte kool en winterwortelen.
Kortom; genoeg inspiratie om een heerlijke, gezonde maaltijd te bereiden met verse seizoensgroenten.
Alvast veel kookplezier en eet smakelijk!

Info
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231, Amsterdam
Datum: iedere maandag
Aanvang 17:00 uur
Vrije deelname voor de bewoners van het Ramses Shaffy Huis.

Shaffy Poëzie Podium en De Stamtafel

Vrijdag 14 februari 2020
Aanvang 16:00 uur

Dichters dragen voor uit eigen werk

Kees van Meel | Kate Schlingemann | Dien L. de Boer
Henk van der Kroon & Merik van der Torren

Op 14 februari 2020 betreden bovengenoemde vijf dichters het Shaffy Poëzie Podium en lezen voor uit eigen werk.

Of bezoek een website:

Kees van Meel
Kate Schlingemann
Dien L. de Boer
Henk van der Kroon
Merik van der Torren

De Stamtafel

Aansluitend is er de gelegenheid tot gezellig napraten onder genot van een glaasje wijn aan De Stamtafel; iedere tweede vrijdagmiddag van de maand ná het Shaffy Poëzie Podium, om 17:00 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Info 
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231, Amsterdam
Datum: vrijdagmiddag 14 februari 2020
Aanvang: 16:00 uur
Entree: gratis

Het Shaffy Poëzie Podium: iedere tweede vrijdagmiddag van de maand om 16:00 uur.
Aansluitend De Stamtafel;  ná het Shaffy Poëzie Podium, vanaf 17:00 uur.

Poezie Podium RamsesShaffyHuis 13 december2019

Voor informatie over het Shaffy Poëzie Podium:
initiatiefnemer: José Aerts
e-mail: trouvaille19@gmail.com
mobiel: 06 4905 3055

Tentoonstelling | Hreinn Fridfinnsson

15 februari t/m 4 april 2020
woensdag t/m zaterdag 13:00 – 18:00 uur

MIDNIGHT JUMP

Over de kunstenaar
Hreinn Fridfinnsson (1943) is misschien wel Amsterdam’s best bewaarde geheim. Internationaal bekend als invloedrijke IJslandse kunstenaar, inspiratiebron voor jonge kunstenaars, maar in zijn thuisstad vrijwel onbekend. Hoog tijd voor een spotlight op deze kunstenaar die in de jaren 70 een impuls gaf aan het experimentele kunstcircuit in Amsterdam en wiens artistieke vocabulair onstuimig doorgroeit.
Hreinn Fridfinnsson is een bewoner van Ramses Shaffy huis.

Over de tentoonstelling
De tentoonstelling Midnight Jump in projectruimte  Rozenstraat – a rose is a rose is a rose,  laat een selectie werken zien uit de periode van de late jaren 60 tot nu. Het omvat foto’s, tekeningen, videos, teksten, sculpturen, installaties en ready-mades. Ook wordt documentatie getoond van het beroemde Secrets Project en van kunstenaarsinitiatieven in Ijsland en Amsterdam waar Fridfinnsson bij betrokken was (Sum, In Out Center, Fignal).
Speciaal voor de tentoonstelling zijn nieuwe presentaties gemaakt waaronder het House Project (1974-2020). Er is een uitgebreid publieksprogramma met onder andere een lezing over het House Project, een performance van Styrmir Örn Gudmundsson en een thema avond over huiskamergaleries.

Info tentoonstelling
Locatie: ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose.
Rozenstraat 59, 1016 NN Amsterdam
Datum: 15 februari t/m 4 april 2020
Openingstijden: woe t/m zat  13:00 – 18:00 uur en op afspraak

Opening tentoonstelling
Locatie: ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose
Rozenstraat 59, 1016 NN Amsterdam
Datum: zaterdag 15 februari 2020
Tijd: 17:00 – 19:00 uur
Vrij toegankelijk

Hreinn Fridfinnsson verandert de Rozenstraat in een theater waar een verrassend spel gespeeld wordt met verhalen, tijd, ruimte en alledaagse objecten. Spring mee in zijn betoverende universum.

Hreinn Fridfinnsson, Midnight Jump, 1975- 1980

Fototentoonstelling | Maarten Hageraats

3 december t/m 9 januari 2020
dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 tot 15:00 uur

EXPOSITIE

Maarten Hageraats is een bewoner van Ramses Shaffy huis.
Van oorsprong is hij muzikant, tevens houdt hij zich verdienstelijk bezig met het fotograferen van zijn buitenwereld.
In de sociëteit van het Ramses Shaffy Huis exposeert hij 15 foto’s.

Info
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231, Amsterdam
Data: 3 december t/m 9 januari 2020
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 tot 15:00 uur
Entree: gratis

fototentoonstelling Maarten Hageraats

DOE-HET-NIET-ZELF | nieuwjaarsborrel-avond

Woensdag 8 januari 2020
aanvang 19:00 uur

Het is 2020, het jaar waarin Open Oost vele culturele events gaat organiseren op en rond de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Op het programma ook weer diverse Doe Het Niet Zelf Avonden. Tijdens deze avonden gaan we met elkaar op zoek naar creatieve oplossingen voor praktische problemen waar je als mens mee kunt zitten.

We beginnen deze keer met een avond waarop we gaan inventariseren welke vraagstukken we dit jaar gaan aanpakken. Nu niet met eten maar wel met feestelijke bubbels om een nieuw creatief jaar in te luiden! Samen proosten we op wat komen gaat. Doe je mee?

Wij regelen regelen de bubbels, thee en koffie.
Heel fijn als je zelf wat lekkers meebrengt voor erbij.

Programma

19:00 Welkom in de sociëteit van het Ramses Shaffyhuis

19:30 Proost!

19:45 Per werkgroep bespreken wat er de komende tijd in gang gezet gaat worden.

21:30 Einde

Info
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231, Amsterdam
Datum: woensdagavond 8 januari 2020
Aanvang: 19:00 uur
Entree: vrij entree

Bezoek de Doe Het Niet Zelf website.

Shaffy Poëzie Podium en De Stamtafel

Vrijdag 10 januari 2020
Aanvang 16:00 uur

Dichters dragen voor uit eigen werk

Joyce Hes | Paul Roelofsen | Pom Wolff | Saskia van Leendert | Michel van Dijk

Op 10 januari 2020 betreden bovengenoemde vijf dichters het Shaffy Poëzie Podium en lezen voor uit eigen werk.

De Stamtafel

Aansluitend is er de gelegenheid tot gezellig napraten onder genot van een glaasje wijn aan De Stamtafel; iedere tweede vrijdagmiddag van de maand ná het Shaffy Poëzie Podium, om 17:00 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Info 
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231, Amsterdam
Datum: vrijdagmiddag 10 januari 2020
Aanvang: 16:00 uur
Entree: gratis

Het Shaffy Poëzie Podium: iedere tweede vrijdagmiddag van de maand om 16:00 uur.
Aansluitend De Stamtafel;  ná het Shaffy Poëzie Podium, vanaf 17:00 uur.

Poezie Podium RamsesShaffyHuis 13 december2019

Voor informatie over het Shaffy Poëzie Podium:
initiatiefnemer: José Aerts
e-mail: trouvaille19@gmail.com
mobiel: 06 4905 3055