REGLEMENT PROGRAMMERING EXPOSITIES & ACTIVITEITEN

Het Ramses Shaffy Huis streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige kunst te bieden. Behalve voor kunstenaars-bewoners van het huis staat het podium van de sociëteit ook open voor kunstenaars van buiten. Bij de programmering van de culturele agenda willen we een zo breed mogelijk spectrum van genre en stijl aanbieden; dit geldt ook voor de bezetting van exposities.
Voor een goed verloop van de exposities en activiteiten in de sociëteit heeft het bestuur dit reglement opgesteld; hiermee wil zij zowel sturing als duidelijkheid bieden aan alle betrokkenen.

HOOFDACTIVITEITEN

Binnen het huidige pallet van culturele activiteiten in het Ramses Shaffy Huis (RSH) zijn de volgende hoofdactiviteiten te onderscheiden:

• Vaste jaarprogrammering
Op het podium van het RSH vinden (minimaal) 12 optredens per jaar plaats; daarnaast is er ruimte voor exposities, lezingen, workshops, try-outs, etc.

• Extra /(incidentele) programmering
De sociëteit biedt naast de vaste programmering ruimte voor spontane / eenmalige optredens en kortdurende exposities. Dit zijn optredens door bewoners of externe kunstenaars die zich spontaan melden en (al dan niet) gratis of tegen gereduceerd tarief willen optreden. Het kan ook gaan om exposities voor een dag of een weekend. Deze evenementen zijn ook voor bezoekers van buiten toegankelijk.

• Besloten activiteiten
Voor de bewoners van het Ramses Shaffy Huis en hun gasten.

• Jong talent / try-outs
Naast meer bekende kunstenaars, ensembles en gezelschappen wil het RSH nadrukkelijk een podium zijn voor jonge, veelbelovende kunstenaars. Zij krijgen zo een kans zich te presenteren aan het publiek en kunnen daarnaast ook profiteren van de contacten met ervaren kunstenaars / bewoners van het huis.

Het programma-aanbod wordt maandelijks aangekondigd én geactualiseerd in de Culturele Agenda (digitaal) en staat tevens vermeld op de website van Kunstenaarshuizen Amsterdam.

VOORWAARDEN EXPOSITIES EN ACTIVITEITEN

Voor een expositie kunnen kunstenaars bij het bestuur een voorstel te doen. Een voorstel dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• een korte omschrijving van de expositie;
•  een uiteenzetting van de organisatie van de expositie waarbij tevens wordt aangegeven of ondersteuning vanuit het bestuur gewenst is.

Naast een voorstel voor expositie zijn suggesties voor muzikale optredens, podiumkunst en/of andere culturele activiteiten ook van harte welkom; deze kunnen te allen tijde bij het bestuur worden ingediend. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd voor exposities.

UITGANGSPUNTEN EXPOSITIES

1. Vaste duur
Een expositie in het huis duurt standaard 6 weken en wordt 4 weken van te voren aangekondigd.
2. Verkoop van werk
De tentoongestelde werken (of een deel van) zijn te koop voor bezoekers. De kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor de verkoop en de afhandeling van de transacties.
3. Diversiteit
In de tentoonstellingsprogrammering streven we naar een mix van disciplines, waaronder keramiek- en glaskunst, schilderkunst en beeldhouwkunst.
4. Kunstenaar
De exposerende kunstenaar dient als professioneel kunstenaar werkzaam te zijn of te zijn geweest, amateurs komen niet in aanmerking.

VERHUUR AAN DERDEN

Het gaat hierbij om de volgende organisaties:

1. Incidenteel verhuur aan sociaal-culturele organisaties, bewonersorganisaties, zorggerelateerde organisaties. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief per dagdeel.
2. Incidenteel verhuur aan theater- en / of muziekgezelschappen die niet door ons geboekt worden maar werken op basis van eigen ticketverkoop. Hiervoor geldt een vast tarief per dagdeel.
3. Incidenteel verhuur t.b.v. andere publieke activiteiten (zoals kortdurende exposities, lezingen, workshops) die niet door ons geboekt worden. Hiervoor geldt een vast tarief per dagdeel.
4. Incidenteel verhuur van vergaderruimte aan derden. Hiervoor geldt een vast tarief per dagdeel.

GEBRUIK DOOR ZORGGROEP AMSTERDAM OOST (ZGAO)

Zorggroep Amsterdam Oost maakt op structurele basis mede gebruik van de sociëteit ten behoeve van het steunpunt wijkverpleging en het Cultureel Atelier. Basis voor dit gebruik is de samenwerkingsovereenkomst die tussen de Stichting en ZGAO is gesloten.

TOT SLOT

• Voor de raampartijen in de sociëteit mogen geen voorwerpen worden geplaatst. Dit in verband met mogelijke schade en transparantie cq uitstraling.
• Geluidsoverlast vanuit de sociëteit naar de bovengelegen appartementen moet worden voorkomen. Daarom voeren we een behoudend beleid als het gaat om versterkte muziek en hanteren we een maximale eindtijd voor optredens; op doordeweekse avonden tot 22:00 uur en in het weekend tot 23:00.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting.