WACHTLIJST

HUISVESTING

Het Ramses Shaffy Huis is een woon- en werkgemeenschap van jonge en oudere kunstenaars. De oudere en ervaren kunstenaars zijn veelal boven de 65 jaar, bijna allen zijn zeer actief en vitaal. Sommigen zijn qua leeftijd aangewezen op een aangepaste huisvesting, ondersteuning of zorg.
In het Ramses Shaffy Huis is wekelijks spreekuur van Zorggroep Amsterdam Oost, een kleine zorginstelling voor passende thuiszorg en ondersteuning.

In het Ramses Shaffy Huis wonen en werken naast oudere, ook veel jongere kunstenaars (jonger dan 27 jaar), afkomstig van onder andere de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam. Op dit moment wonen en werken meer dan 40 kunstenaars in het wooncomplex aan de Piet Heinkade in Amsterdam. Het betreft hier een project met sociale huurwoningen, waaraan inkomensvereisten zijn gekoppeld.

Het bestuur van stichting Kunstenaarshuizen is inmiddels in gesprek met woningcorporatie Stadgenoot en Zorggroep Amsterdam Oost voor het uitwerken van plannen van een tweede kunstenaarshuis in Oostenburg, vlak in de buurt van het Ramses Shaffy Huis.

Door de lange wachtlijst voor appartementen in het Ramses Shaffy Huis zijn wij helaas genoodzaakt een tijdelijke inschrijvingsstop in te stellen.

VOORWAARDEN

Indien u belangstelling hebt om te wonen in één van de kunstenaarshuizen, zult u moeten voldoen aan een aantal voorwaarden;
• U dient jonger te zijn dan 27 jaar of juist ouder dan 65 jaar.
• Als jongere moet u voldoen aan de vereisten van een CAWA toetsing.
• Oudere kunstenaars moeten kunnen aantonen te beschikken over bewijs van een professioneel werkzaam leven als kunstenaar.
• Uw inkomen is niet hoger dan € 34.000 per jaar.*

Oudere kunstenaars kunnen worden voorgedragen door de Stichting Kunstenaarshuizen. Om op de wachtlijst te komen voor een woon-werkplek in het Ramses Shaffy Huis in het complex Costa Rica aan de Piet Heinkade, dient u allereerst een aantal gegevens in te vullen en aan ons door te geven.
Jongere kunstenaars worden voorgedragen vanuit Gemeente Amsterdam/bureau broedplaatsen en zij dienen te beschikken over CAWA-toetsing.

Indien u op de wachtlijst wilt worden geplaatst van het Ramses Shaffy Huis, kunt u uw gegevens doorgeven via onderstaand contactformulier.

SOCIALE HUURWONINGEN

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet uw inkomen aan bepaalde eisen voldoen. Het inkomen mag niet hoger zijn dan € 34.000 per jaar. Daartoe moet een inkomensverklaring worden aangevraagd bij de belastingdienst. Ook moet u salarisspecificaties aanleveren van de laatste drie maanden. Om in aanmerking te komen voor een woning, moet u de volgende stukken kunnen overleggen;

• een inkomensverklaring 2016 van u zelf en een eventuele partner. Deze is aan te vragen via de Belastingdienst 0800-0543. Ook als er in 2016 geen inkomen was of het inkomen is bij de belastingdienst niet bekend, hebben we deze verklaring nodig.

• Salarisspecificaties of andere inkomensgegevens zoals uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden van u zelf en een eventuele partner.
Voor ondernemers geldt: een geschat verzamelinkomen van 2016 opgesteld door accountant of boekhouder.