DE STICHTING

De Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam stelt zich ten doel: het (doen) stichten en onderhouden van meerdere kleinschalige woongemeenschappen voor oudere kunstenaars, artiesten en andere personen met een sterke verankering in de wereld van de kunst en cultuur. De Stichting gaat er van uit dat deelname van jongere kunstenaars en artiesten aan deze woongemeenschappen bijdraagt aan het behoud van beweging en vitaliteit onder ouderen en mitsdien wordt nagestreefd.

De Amsterdamse kunstenaars vormen een diverse gemeenschap. Ze zijn een afspiegeling van de maatschappij, met een bijzondere belangstelling voor de culturele wereld in Amsterdam en daarbuiten.
Het Ramses Shaffy Huis is het eerste kunstenaarshuis in Amsterdam waar jonge en oudere kunstenaars samen wonen en werken.

De Stichting Kunstenaarshuizen heeft de ambitie uitgesproken om in Amsterdam meerdere kunstenaarshuizen te ontwikkelen. Het Ramses Shaffy Huis heeft bewezen dat het goed samenwerken is met woningcorporatie Stadgenoot en Zorggroep Amsterdam Oost, daarom wordt de samenwerking voort gezet.

Samen met Stadgenoot en ZGAO is het bestuur van stichting kunstenaarshuizen Amsterdam de eerste gesprekken gestart om te komen tot de oprichting van een tweede kunstenaarshuis met de voorlopige werktitel: Het Leven Lief Huis.

Het bestuur van stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam, de woningcorporatie Stadgenoot en Zorggroep Amsterdam Oost hebben de intentie uitgesproken om zich gezamenlijk zich in te zetten voor de realisering van ‘Het Leven Lief Huis’, een woongemeenschap speciaal gericht op kunstenaars met dementie.

Dit tweede kunstenaarshuis zal een kleinschalige culturele woongemeenschap worden met 32 zelfstandige atelierwoningen. Het tweede huis is bestemd voor oudere kunstenaars die intensieve zorgvragen hebben, terwijl ze wel graag zelfstandig én in een kunstzinnige omgeving willen blijven wonen. Locatie Oostenburg biedt ruimte aan bewonersinitiatieven en/of vernieuwende concepten op het gebied van wonen en zorg.