HET BESTUUR

Ed Cools, voorzitter

Ed Cools is samen met Liesbeth List de (mede-) initiatiefnemer van het eerste concept van het Ramses Shaffy Huis in Amsterdam, een plek voor oudere kunstenaars om gelukkig oud te worden in een culturele omgeving. Onder het motto: ‘een onsje kunst, scheelt een kilo medicijn’.
Ed Cools was voorheen directeur van het Sarphatihuis in Amsterdam, een verzorgingshuis waar Ramses Shaffy een aantal jaren heeft gewoond.
Ed Cools is tevens bestuurslid van stichting Wiesje in Suriname. Stichting Wiesje zet zich in voor kennisoverdracht en dagopvang in Suriname voor mensen met dementie. Suriname heeft behoefte aan een zorgcentrum met woonvoorzieningen met 24 uur toezicht en zorg.

Ed Cools voorzitter Ramses Shaffy Huis Amsterdam

Siep de Haan, vice-voorzitter en secretaris

Siep de Haan is vanaf de oprichting van stichting Ramses Shaffy Huis betrokken bij de realisatie van het Ramses Shaffy Huis. Siep heeft het initiatief genomen om het Ramses Shaffy Huis te vestigen in gebouw Costa Rica, het appartementencomplex aan het IJ. Siep is de bedenker van het concept de jonge, recent afgestudeerde kunstenaars, in één gebouw te laten samenwerken en leven, met de meer ervaren en wat oudere kunstenaars. Het motto daarbij is: elkaar inspireren op basis van kennis en jarenlange ervaring, tezamen met de nieuwste inzichten, afkomstig vanuit de hogescholen van kunsten en culturele instellingen. studies en hogescholen.
Siep de Haan is docent wiskunde aan een middelbare school in Utrecht en onder meer tienvoudig organisator, founding father en (mede-)bedenker van het evenement ‘Amsterdam (Gay) Pride’. Siep de Haan is ambassadeur Amsterdam Pride en maakt deel uit van de Kunst & Cultuur Commissie van de Amsterdam Pride.
Siep is bestuurder van het Andreas Cultuur Fonds.

Lenno Jacques, penningmeester

Lenno Jacques is in december 2016 toegetreden tot het bestuur van de stichting RSH, de huidige stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam.
Lenno Jacques is zelfstandig strategisch adviseur, beleidsonderzoeker en interim-manager. De naam van zijn bureau is Link Strategisch Advies voor de Publieke Sector.
Kernexpertise: beleidsanalyse- en planning, financiering van zorg en zorgvastgoed. Persoonlijke interesses: literatuur, muziek (opera, country rock), social theory en sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de racefiets. Hij woont in Leiden en heeft samen met zijn echtgenote drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Lenno-Jacques-penningmeester-kunstenaarshuizen-Amsterdam2

ADVISEURS

Martijn Breed

Peter Kramer

Bestuursleden en adviseurs werken onbezoldigd.