SAMENWERKINGSPARTNERS

Stadgenoot

In samenwerking met woningcorporatie Stadgenoot worden op de 1ste en 2 de etage 36x 2- en 3 kamer gereserveerd voor de oudere- en jonge kunstenaars. In de plint huren we 120m2 sociaal culturele ruimte de societeit. Stadgenoot heeft het belang van het Ramses Shaffy Huis meegenomen in haar ondernemingsplan – betaalbaar wonen in een wereldstad.

Urban Resort

Stichting Urban Resort fungeert als de ontbrekende schakel tussen het grote aanbod aan leegstaande werk- en kantoorruimtes in- en om Amsterdam, en kunstenaars, ambachtslieden en (door)startende ondernemers in de creatieve en culturele sector op zoek naar betaalbare werkruimten.

Bureau Broedplaatsen Gemeente Amsterdam

Bureau Broedplaatsen draagt jonge kunstenaars voor die in het Ramses Shaffy Huis gaan wonen. De jonge kunstenaars participeren in het concept door samen te werken met de oudere kunstenaars en gebruik te maken van de sociaal culturele voorziening in het pand.

ZGAO – Zorggroep Amsterdam Oost

ZGAO is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning voor ouderen en chronisch zieken. Met hun expertise voegen de medewerkers waarde toe aan de kwaliteit van leven. De stichting heeft 2 locaties -Flevohuis en De Open Hof -, een revalidatieafdeling in het OLVG en een wijkdienst thuiszorg. Deze wijkdienst helpt bewoners van het Ramses Shaffy Huis zo lang mogelijk zelfstandig te zijn.

De zorg en ondersteuning in het Ramses Shaffy Huis wordt geboden door een klein wijkteam en op een natuurlijke manier geïntegreerd in het leven van de bewoners, waarin kunst en cultuur een belangrijke rol speelt.

Het motto van ZGAO is: ‘Ja, dat kan’. Dit betekent dat de medewerkers, samen met de cliënt, op zoek gaan naar de juiste ondersteuning. Zo nodig kan het ZGAO-behandelteam bestaande uit fysio-, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, casemanagers dementie en specialisten ouderenzorg ingeschakeld worden.

RAMSES SHAFFY – Fonds voor jonge kunstenaars

De doelstelling van de Stichting is: de ondersteuning van jonge kunstenaars afkomstig van een kleinkunstacademie of een toneelschool en al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting ondersteunt jonge podiumkunstenaars in hun professionele ontwikkeling, stimuleert –al dan niet- aan de naam of het repertoire van Ramses Shaffy gerelateerde projecten en bevordert de bekendheid en bescherming van de naam en het werk van Ramses Shaffy.

Andreas Cultuur Fonds

De oprichters van de stichting Andreas Cultuur Fonds, Siep de Haan, Peter Kramer en Ernst Verhoeven, ontvingen in 2014 de Andreaspenning voor hun verdiensten voor de uitstraling van de stad Amsterdam in het algemeen en voor hun bijdrage aan de homo-emancipatie in het bijzonder. Aansluitend hebben zij het Andreas Cultuur Fonds opgericht. Dit fonds heeft als doelen de samenwerking tussen (homoseksuele en lesbische) ondernemers en organisaties te stimuleren, teneinde de groei te bevorderen van het culturele, sportieve, emancipatoire en economische leven in Amsterdam.

FONDS SLUYTERMAN VAN LOO – ouderenprojecten

Fonds Sluyterman van Loo Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Jaarlijks ondersteunt het fonds enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol.

RCOAK – Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor

Stichting RCOAK is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, ‘Liefde is het Fondament’, aan de Keizersgracht te Amsterdam. Zij ondersteunen uit de opbrengst van hun vermogen landelijk initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunen ze projecten gericht op armoede bestrijding voor andere kwetsbare groepen.
Stichting RCOAK kent een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. Hiermee behoort de Stichting tot de oudste charitatieve vermogensfondsen in Nederland.

Stichting Hulp Na Onderzoek

De Stichting Hulp Na Onderzoek is opgericht in 1919 en is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten. Door middel van een gericht giftenbeleid wil ze bijdragen aan een beter leefklimaat, in het bijzonder in Amsterdam.
Hulp na Onderzoek doet uitkeringen aan instellingen op het terrein van o.a. jeugd-, ouderen- en gezondheidszorg, aan welzijnsinstellingen, buurthuizen, werkgelegenheids- en integratieprojecten, mentorprojecten en huiswerkbegeleidingsprojecten voor kansarme jongeren.

“een onsje kunst scheelt een kilo zorg”