"Een onsje kunst scheelt een kilo medicijn"

Een reportage op de website van ZORG + WELZIJN
Tekst en Fotografie: Annelies van der Woude
Datum:  21 augustus 2019

Zelfredzaamheid

De gevel aan de Piet Heinkade met de woorden ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ kan niet anders dan het Ramses Shaffy Huis zijn: een uniek woon- en werkcomplex voor oudere en jongere kunstenaars in Amsterdam. Drie jaar geleden namen de eerste bewoners hun intrek in de appartementen en inmiddels staan maar liefst 175 gegadigden op de wachtlijst.

Hans de Cleen (links) en Ed Cools. 

Het is rustig, deze woensdag in het Ramses Shaffy Huis. Veel bewoners zijn op vakantie, dus veel reuring is er niet in het anders levendige wooncomplex. Een klein groepje mensen is in de sociëteit bezig met verf en klei, uit de boxen klinkt vrolijke muziek. Buiten in een koel briesje praten Ed Cools, mede-initiatiefnemer van het Rames Shaffy Huis, en bewoonster Rosa Sijben na over de – gisteren opgeruimde – foto-expositie van Taco D Smit, een onderdeel van de Arts & Culture Pride, gesitueerd in het Ramses Shaffy Huis. De expositie trok veel bekijks, vooral van mensen die nog geen weet hebben van het huis en de mogelijkheden die het – ook buitenstaanders – te bieden heeft. Cools en Sijben vertellen graag meer over de doelstellingen van het huis.

Zorg en de Verzekering van kunst in het Ramses Shaffy Huis

augustus 2017

Afgelopen 4 mei heeft ZGAO in de sociëteit een presentatie gehouden over de mogelijkheden die ZGAO biedt in het Ramses Shaffy Huis. Het gaat om ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Zo biedt ZGAO een breed scala aan ondersteuning die het wonen in het RSH vergemakkelijkt voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
Er is de vraag gekomen om een centraal telefoon nummer welke dag en nacht gebeld kan worden voor vragen en adviezen bij ZGAO, telefoon 020 59 25 252.

In deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de thuiszorg mogelijkheden in het RSH.

Wijkdienst Thuiszorg in het RSH

Het thuiszorg team van ZGAO heeft een vaste werkplek op de bgg in de sociëteit. Op het spreekuur van de wijkverpleegkundigen kunnen jullie terecht met alle vragen over zorg- en ondersteuning.
Het thuiszorgteam werkt met een klein team waardoor jullie steeds dezelfde vertrouwde gezichten zien.
Jullie kunnen contact opnemen met de wijkverpleegkundigen van de wijkdienst via 020 59 25 252 of Dick Norg 06 535 965 38 of Maria Nevels 06 535 969 58. Of een email sturen naar d.norg@zgao.nl of m.nevels@zgao.nl.

Huishoudelijke hulp

ZGAO biedt zelf geen huishoudelijke hulp, maar werkt samen met ZonZorg, die hulp in de huishouding biedt in Amsterdam Oost. Telefoonnummer van ZonZorg 020 46 89 244.
Of je kunt een email sturen naar amsterdam@zonzorg.nl.

Culturele dagbesteding in de societeit

Vanaf 8 augustus start ZGAO in de sociëteit met een culturele dagbesteding. Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.30 uur is Hanz Daniel, activiteitenbegeleider bij ZGAO en kunstenaar, in de sociëteit aanwezig. De invulling van de middag zal in goed overleg met aanwezigen vorm krijgen.

Toegangeljkheid van het pand Costa Rica

Na veel maanden vertraging heeft de gemeente de aanpassingen van de binnen- en buitendeuren gehonoreerd. De bewoners die van de WMO een indicatie hebben aangevraagd, ontvangen individueel bericht.
Wat betreft de algemene ruimtes ligt momenteel de opdracht tot uitvoering van de aanpassingen bij Fa. van der Leij. De uitvoerder zal in overleg met de WMO coördinator de binnendeuren aanpassen.
De volgende algemene aanpassingen zullen ook gerealiseerd worden:
– automatische deuropener en sleutelschakelaar met gelijke cilinder buiten
– een slagdrukknop op de centrale toegangsdeur en de fietsenstalling.

Verzekering kunstwerken

Kunstwerken die in de sociëteit, atria of promenades zijn geëxposeerd, zijn door de Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam “all risks” verzekerd tegen een verzekerde waarde van €75.000,- via Hienfeld Assuradeuren. Het eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis. Beperkende voorwaarde is dat diefstal zonder sporen van braak niet is gedekt. Aan deze voorwaarde was niet te ontkomen, ook niet door betaling van een hogere premie. Aangezien de atria en promenades vanuit het gehele gebouw vrij toegankelijk zijn is het raadzaam hier rekening mee te houden tijdens exposities.
De sociëteit is wat dit betreft een “veiliger “ omgeving. Deze is afgesloten als er niemand aanwezig is en kan alleen geopend worden door een van de sleutelhouders.
Voor de goede orde: kunstwerken die zich in de woningen en ateliers bevinden zijn niet in deze verzekering opgenomen.