VORM | De Grondleggers van Oostenburg; Het Leven Lief Huis

Leven Lief Huis

Video over het Leven Lief Huis
met medewerking van Zorggroep Amsterdam Oost, VORM en Fundament All Media

De grondleggers van Oostenburg

Liesbeth Bonis van ZGAO vertelt over de ontwikkeling van het Leven Lief Huis op Oostenburg.
Het Leven Lief Huis wordt een huis voor 32 kunstenaars met een intensieve zorgvraag.

Video: Marije Dunning – SOON media