Rosa Sijben | wonen en werken in het Ramses Shaffy Huis

Rosa Sijben | wonen en werken in het Ramses Shaffy Huis

‘The Shaffy Huis Really Rocks!’

In deze video vertelt sculptor en performance kunstenaar Rosa Sijben overhet Ramses Shaffy Huis in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam.
Ze onderstreept het belang voor kunstenaars, musici, dansers en fotografen om in de stad te kunnen wonen en werken, in plaats ergens in een buitenwijk. Het Ramses Shaffy Huis biedt die mogelijkheid; er zijn appartementen én ateliers voor jonge én oudere kunstenaars. Tevens is er een sociëteit waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen performen.
Het Ramses Shaffy Huis biedt de bewoners zekerheid; de kunstenaars kunnen hun creativiteit ontplooien en zich focussen op het uitvoeren van hun vak, zonder voortdurend bezig te zijn met zoeken naar woon- of studioruimte.