Niet zonder ons

Niet zonder ons

Voor kunstenaars op leeftijd is er nu een plek waar ze samen oud kunnen worden. In het Ramses Shaffy-huis in Amsterdam leven ze met jonge kunstenaars en zo blijven ze midden in het leven staan.

Ramses Shaffy Huis in Kruispunt

NPO – KRO, 19 november 2017,
Kruispunt, documentaire

Samenwonen, zonder je artistieke eigenheid op te geven. Het huis is een inspirerende omgeving met ateliers, ontmoetingsplekken, expositieruimtes, een sociëteit en een klein theater. Op deze manier wordt de samenwerking tussen jong en oud gestimuleerd.

Deze zomer werd in Amsterdam het Ramses Shaffy Huis officieel geopend. Het is een woon- en zorgcentrum speciaal voor kunstzinnige ouderen, waarin ze in een inspirerende omgeving hun artistieke leven kunnen voortzetten. Maar dat doen ze niet alleen. Een deel van het complex wordt bewoond door jonge kunstenaars. Doel is dat ze elkaar stimuleren, motiveren en activeren.

Kruispunt volgde de afgelopen periode drie bewoners: de ouderen Marion (66) en Joep (59) en de jonge Rosa (29). En was aanwezig toen in huis met muziek en drank de geboortedag van Shaffy werd gevierd. Hij zou dit jaar 84 zijn geworden.

In het huis is de energie van Ramses Shaffy voelbaar en de kunst van gelukkig ouder worden heerst hier. Maar ook – niet onbelangrijk vandaag de dag – het is een plek die ruimte biedt om jezelf en op je zelf te zijn. En toch samen.