DOE-HET-NIET-ZELF avond | voor elkaar aan de slag

Woensdag 26 februari 2020
aanvang 18:00 uur

We organiseren weer een Doe-Het-Niet-Zelf-Avond in de sociëteit van het Ramses Shaffy Huis. Na een gezamenlijke maaltijd gaan we met elkaar in gesprek om ideeën concreet te maken en/of op zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor praktische problemen waar je als mens mee kunt zitten.  Jouw hulpvragen kun je alvast kenbaar maken via deze webpagina. Meld je aan en vul de ‘matchmaker’ in.

Deelname is gratis.
Zelf meenemen: eten, drinken en materiaal of middelen waar je graag mee werkt. Er is een keuken met opwarmingsmogelijkheid.
Aanmelding en het kenbaar maken van hulpvragen verloopt via de website van doehetnietzelf.org.

Programma

18:00 Samen eten (meegenomen eten / drinken voor een gezamenlijk buffet)

19:00 Vraag en aanbod verkennen

19:30 Samenwerken voor elkaar in twee of drie werkrondes

21:30 Afronding; wie deed wat voor wie?

22:00 einde

Leven Lief Huis

Video over het Leven Lief Huis
met medewerking van Zorggroep Amsterdam Oost, VORM en Fundament All Media

De grondleggers van Oostenburg

Liesbeth Bonis van ZGAO vertelt over de ontwikkeling van het Leven Lief Huis op Oostenburg.
Het Leven Lief Huis wordt een huis voor 32 kunstenaars met een intensieve zorgvraag.

Video: Marije Dunning – SOON media

Leven Lief Huis

AEDES presenteert de brochure SAMEN OUD,
10 Woonzorgvoorbeelden waaronder het Leven Lief Huis

Thuis voor oudere kunstenaars met dementie

In het Ramses Shaffyhuis in Amsterdam vinden jongere en oudere kunstenaars een thuis. Het huis is ontstaan door samenwerking van corporatie Stadgenoot, zorgorganisatie ZGAO en Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam.
Dezelfde partijen werken nu in Amsterdam aan een woonvorm voor oudere kunstenaars met dementie of een somatische aandoening.

Op de wachtlijst van het Ramses Shaffyhuis staan 125 kunstenaars. De belangstelling is nog veel groter, vertelt Ed Cools van Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam.
‘Ik word vaak gebeld door kinderen van oudere kunstenaars die een plek zoeken voor hun vader ofmoeder. Liefst in een woongemeenschap waar hun oudersmet kunst bezig kunnen blijven. Daarvan hebben we er maar een paar: naast het Ramses Shaffy Huis alleen het Rosa Spierhuis in Laren en de Mariëngaarde in Tilburg.’ ‘En het Flevohuis’, vult Liesbeth Bonis aan. Zij ismanager zorg bij ZGAO, waar het Flevohuis onder valt. ‘In dit reguliere verpleeghuis is veel aandacht voor kunst.We hebben zelfs kunstenaars in dienst. Die weten de bewoners te prikkelen. Dan gebeuren er onverwacht mooie dingen.’

Verf ruiken
Er is absoluut behoefte aan méér woonplekken voor oudere kunstenaars, zegt Bonis. Daarom werken de drie partijen die samen het Ramses Shaffy Huis hebben opgezet nu aan een nieuwe woonvorm, deze keer bedoeld voor oudere kunstenaars met dementie of een somatische aandoening. Die kunnen niet in het Ramses Shaffy Huis terecht, maar wel in het nieuwe wooncomplex, dat ‘Leven Lief Huis’ gaat heten.
‘Het is fijn als oudere met dementie zo lang mogelijk actief kunnen blijven in een omgeving waar ze zich thuis voelen. Voor kunstenaars geldt dat ze bij wijze van spreken de verfmoeten kunnen blijven ruiken,’ zegt Cools.

Gekke lampen en bijzondere stoelen
Stadgenoot werkt mee aan de plannen omdat die passen in de corporatie visie om gemeenschappelijk wonen te bevorderen, verklaart ontwikkelingsmanager Karlijn de Kruif. Het nieuwe complex zal bestaan uit vier verdiepingen met in totaal 32 atelierwoningen van 45m2met keuken en douche. Elke verdieping krijgt een gemeenschappelijke ruimte en op de begane grond komt een sociëteit voor de bewoners. Cools ziet het al helemaal voor zich: ‘Een bijzondere inrichting met gekke lampen en bijzondere stoelen en allerlei schilderijen, omdat dit zo past bij de toekomstige bewoners’. Bonis enthousiast: ‘Kunst doet iets met de sfeer. Het is toch fantastisch als de kunstwerken van bewoners straks overal hangen!’

Tuin en logeerkamer
Buurtbewoners mogen hier straks ook exposeren en buitenlandse kunstenaars kunnen hier tijdelijk verblijven. Onderzocht wordt of op de begane grond naast de sociëteit een culturele horecavoorziening en zorgvoorzieningen kunnen komen, zoals een huisartsenpost en een fysiotherapeut. Volgens plan komen op de begane grond in elk geval een tuin en een logeerkamer. Bonis: ‘Het complex komt tegenover senioren woongemeenschap Noorderzon. Het lijkt ons leuk omaf en toe gezamenlijke activiteiten te plannen.’

Brein Omgeving Methodiek
De opzet van het Ramses Shaffy Huis spreekt veelmensen aan, vervolgt Bonis. ‘De lessen die we daar hebben geleerd nemen we mee. We bouwen toekomstbestendig en houden er rekening mee dat het complex ook voor andere doelgroepen geschikt te maken is. ’Met bewoners van het Ramses Shaffy Huis is overlegd over de plattegronden voor het nieuwe complex. Zij geven zinvolle tips. Zo deden ze de suggestie om mobiele tussenwanden te plaatsen in de atelierwoningen, om de ruimten flexibel in te kunnen delen. Dat hadden ze zelf graag zo gewild. ‘Daar zouden wij niet op gekomen zijn.’

Samenwerkingsovereenkomst
Momenteel werken Stadgenoot, ZGAOen stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam aan een samenwerkingsovereenkomst. Voor het programma van eisen kregen ze advies van FAME Planontwikkeling. Dit bureau heeft veel kennis van het inrichten van woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. Hun visie sluit aan bij de door ZGAO gebruikte Brein Omgeving Methodiek™. Die methodiek, ontworpen door Anneke van der Plaats, is gericht op het creëren van een humane omgeving voor mensen met dementie en hun aangedane brein. Gemeente Amsterdam steunt het plan. Zij ziet dat er een tekort is aan geschikte woningen voor ouderen en vooral voor ouderen met een zorgvraag. De buurtbewoners zijn ook te spreken over de plannen.
Maandelijks bespreekt Karlijn de Kruif de plannen en ideeën met een afvaardiging van de omwonenden. Volgens plan start de bouw in het tweede kwartaal van 2020 en is het complex begin 2023 gereed.

Tekst: Yvonne Witter, Aedes
Eindredactie: Veronique Huijbregts
Fotografie: Claudia Kamergorodski
Vormgeving: WalenberghVanOs

Lezing in Pakuis de Zwijger | Gelukkig oud worden

Donderdag  27 februari 2020
Aanvang 20:00 uur

Ouderenhuisvesting: hoe staat het ervoor?

Over collectieve woonvormen voor ouderen in Amsterdam.
Wat zijn de wensen en mogelijkheden?

Er is een gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen in Amsterdam, terwijl het aantal 65-plussers in Amsterdam de komende jaren gaat stijgen. Met het sluiten van de verzorgingstehuizen is er een gat ontstaan tussen thuis en het verpleeghuis. Om dit gat te dichten zijn (kleinschalige) collectieve woonvormen in opkomst. Wat gebeurt er al in Amsterdam op dit gebied? Wat werkt niet en wat wel? En wat kunnen corporaties, gemeente, ontwikkelaars en zorgpartijen doen? Vanavond gaan we in gesprek over de wensen van bewoners en de mogelijkheden in de stad.

Met in dit programma onder andere
Ed Cools – Initiatiefnemer en voorzitter Ramses Shaffy Huis en voormalig directeur Sarphatihuis
Siep de Haan – Initiatiefnemer en vice-voorzitter Ramses Shaffy Huis
Marien de Langen – Bestuursvoorzitter bij Stadgenoot
Johan Snel – Stedenbouwkundige / conceptontwikkelaar AM vastgoed
Co Stor – Gebiedsdirecteur Amsterdam-Noord
Suzanne van der Geest – Onderzoeker & ontwerper van innovatie in de gezondheidszorg at Kennisland

Info 
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam / Studio zaal
Datum: donderdagavond  27 februari 2020
Aanvang: 20:00 uur
Entree: pay as you like

Aanmelden via de website van Pakuis de Zwijger

Programma

Hoe staan ouderen ervoor op de woningmarkt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen en welke rol spelen collectieve woonvormen daarin? We openen de avond met een gesprek met  Co Stor (projectdirecteur gebiedsontwikkeling Amsterdam-Noord en betrokken bij programma ouderen huisvesting van de Gemeente Amsterdam) en Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot, maar ook onderdeel van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen o.l.v. Wouter Bos en de Taskforce Wonen en Zorg).

Pitches collectieve woonvormen

Vervolgens zullen een aantal verschillende collectieve woonvormen voor ouderen een korte presentatie geven. Welke vormen bestaan er al? Wat werkt goed en wat minder goed?

  • Ramses Shaffy Huis
    Wonen, werken, exposeren en ontmoeten. Het Ramses Shaffy Huis is het eerste kunstenaarshuis waar jongere en oudere kunstenaars samenwonen en -werken. Er zijn 36 sociale huurwoningen en of je nu een kunstenaar van 60, 70 of in de 80 bent of net afgestudeerd aan de kunstacademie; kunst verbindt en leeftijd doet er niet toe. Door voorzitter en initiatiefnemer Ed Cools (voormalig bestuurder van het Sarphatihuis) en vice-voorzitter Siep de Haan.
  • LIFE
    In het hart van de Houthavens hebben de bewoners van LIFE begin dit jaar de sleutels gekregen van hun appartement. LIFE is bedoeld voor 60-plussers met of zonder zorgvraag. Er zijn sociale huurwoningen, vrije sector appartementen en koopwoningen. Er komt ook horeca, een buurtkamer en een gezondheidscentrum in het gebouw.
  • Akropolistoren
    De Akropolistoren op Zeeburgereiland werd in 2017 opgeleverd en biedt onderdak aan een levendige humanistische woongemeenschap voor 55-plussers die meer zijn dan alleen buren, maar ook naar elkaar omkijken. De jongste bewoner is 55 en de oudste 92. Van de 86  woningen is de helft sociale huur en de andere helft vrije sector huur. Bewoners en bestuursleden Marion Mulder en Mia Bendel lichten het project toe. 

Toekomst van collectieve woonvormen voor ouderen in Amsterdam

Hoe kunnen corporaties en ontwikkelaars in de toekomst het beste inspelen op de behoeften van bewoners? En waar zijn ze al mee bezig? Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot), Peter Boerenfijn (directeur Habion, een landelijk corporatie die zich uitsluitend op ouderenhuisvesting richt), Erik van Leeuwen (clustermanager Amsterdam-Amstelland Woonzorg Nederland) en Johan Snel (stedebouwkundige en conceptontwikkelaar projectontwikkelaar AM) lichten toe wat zij al doen en wat de toekomst plannen en mogelijkheden zijn op het gebied van collectieve woonvormen voor ouderen.

Daarna gaan we aan de hand van Mentimeter met elkaar in gesprek over de woonwensen en wat er wel en niet werkt als het op collectieve woonvormen aankomt. Gemeente, corporaties en ontwikkelaars kunnen deze input meenemen voor hun toekomstige plannen.

Aan het einde van de avond pitcht Suzanne van der Geest (Kennisland) het project Een Leven Lang Leven . Kennisland roept met Leven Lang Leven iedereen op: wat is jouw idee voor fijn oud worden, ook als je zorg nodig hebt?

Solo expositie | José Aerts

2 maart t/m 31 maart 2020
dinsdag t/m donderdag 10:00 – 16:00 uur en op afspraak

HARTVERSCHEUREND

Over de tentoonstelling
Om tentoonstellingen en voorstellingen onder de aandacht te brengen worden er posters op muren en reclamezuilen geplakt. Nog dagen, weken of zelfs maanden blijven deze aankondigingen buiten hangen in weer en wind. Het oude nieuws verliest zijn zeggingskracht en wordt overplakt met nieuwe gebeurtenissen. Langzaam verliezen de posters hun vorm en ontstaan er dikke lagen papier. José Aerts, die gefascineerd is door vergankelijkheid, legt de verwording vast op foto’s, die de schoonheid van de imperfectie ademen. Flarden van herinneringen aan kostbare momenten.

Over de kunstenaar
José Aerts is beeldend kunstenaar, fotograaf en dichter. Ze is woonachtig in het Ramses Shaffy Huis.
“Misschien is het ver voor jouw tijd, en wellicht ben je een leeftijdsgenoot en heb je het ook meegemaakt; de sixties en seventies. In die dagen was ik politiek actief in de PSP, de Pacifi-stisch Socialistische Partij, die inmiddels terziele is. Los van eindeloos vergaderen en heel veel theoretiseren over ophanden zijnde veranderingen in de maatschappij, werd er ook veel geflyerd en geposterd. Het digitale tijdperk was nog niet aangebroken en je kon je mening alleen laten horen via de radio en de krant. De TV had nog maar drie kanalen en veel zendtijd had een kleine partij niet. Dus zat er maar een ding op; plakken! Omdat het illegaal was om wild te plakken, moest die actie wel in het donker plaats hebben, zodat er geen haan naar kon kraaien, wie er nu de muren vol had gesmeerd. Ik herinner me nog goed hoe ik grote zinken emmers met behangsellijm stond aan te maken. Zo’n emmer ging met een rol affiches onder de snelbinders achterop de omafiets. En dan gewapend ten strijde voor een betere wereld met de behangselborstel. De poster van de naakte vrouw die staat te dansen in het weiland voor een bonte koe was een echte eyecatcher. Want blote vrouwen in de openbare ruimte was nog geen gemeengoed, en best wel shockerend voor een politieke partij. Maar het toefje schaamhaar, de stevige borsten en de blij gespreide armen deden wonderen en waren goed voor de verkiezingsuitslag van dat jaar. Onze vrouw heeft ook na het tellen van de stemmen nog lang het straatbeeld bepaald, totdat ook zij werd geveld door regen en wind. Daar is een vrouw van papier niet tegen bestand. Eigenlijk denk ik dat mijn fascinatie voor stervende posters daar begonnen is.
Posters, flyers, affiches, stickers, stencils en fotokopieën brengen uiteindelijk een boodschap die maar beperkt houdbaar is. Zonder PR besta je niet, dus gaat er veel geld om in de communicatie kanalen van grote sterren. Aankondigingen van hun optreden, voorstelling, tentoonstelling of lezing prijken op reclameborden en zuilen. Ze geven je te verstaan dat je dit evenement echt niet mag missen. Dat je het eeuwig zal betreuren als je dit concert niet hebt bezocht. Lokale grootheden, die niet over grote PR budgetten beschikken, laten een bevriende grafisch ontwerper een mooi plakkaat maken. Maar steeds gaat het er om te zien en gezien te worden, want anders sta je voor een lege zaal, of verkoopt je kunst niet. Dus verschijnen er nog steeds affiches in het straatbeeld en geven de sociale media de overige informatie. Nog dagen, weken, soms zelfs maanden blijven de aankondigingen hangen. Het oude nieuws verliest zijn zeggings-kracht en wordt overplakt met nieuwe gebeurtenissen, die je wederom moet gaan zien. Zo ontstaat een laag behang aan gevels, op hekken, bruggen, bushokjes en winkelruiten van lege winkels. Affiches die door hun verwording de schoonheid van de imperfectie gaan ademen. En in de tijd verwordt al dat papier tot flarden herinneringen. De laatste resten van kostbare momenten.”

Info tentoonstelling
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis
Datum: 2 maart t/m 31 maart 2020
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 10:00 – 16:00 uur en op afspraak

Contact José Aerts
website: www.joseaerts.nl
email: trouvaille19@gmail.com
instagram: aerts.jose

Over alles wat voorbij gaat

Lezing | Wie is wie op welk schilderij?
Modellen op schilderijen: wie zijn zij, wat is hun verhaal?

Zondagmiddag 8 maart 2020
van 15:30 tot 17:30 uur

door Huub Kaak

Over de lezing
Huub Kaak –  kermisbokser in ruste, tekstschrijver in actie, kunstkenner bij geruchte – vertelt ons– nota bene op Internationale Vrouwendag –  enkele veelal hartverscheurende, maar altijd kleurrijke geschiedenissen van de modellen op deels bekende, deels obscure schilderijen. Wie zijn deze vrouwen, wat is hun verhaal? Kortom: misbruik, inspiratie, moord, ambitie, seks, rijkdom, dalles, stalinisme, schoonheid, adoratie, tarantella, partnership, scheppingskracht, garnalen. Wat niet al! (En dat allemaal in de luttele tijdspanne van twee maal drie kwartier!)
Daarenboven is Huub Kaak ook nog eens vast van plan deze puike gelegenheid aan te grijpen om voor zijn Oma (van moederszijde) ten langen leste een rechtmatige plaats in de kunstgeschiedenis op te eisen. Waarvan akte.

Over Huub Kaak
Naast kermisbokser, docent geschiedenis, verhuizer, barman, tekstredacteur en luizenmoeder avant la lettre (niet per se in die volgorde en zeker niet allemaal tegelijk) richtte hij voor meerdere Nederlandse musea tentoonstellingen in. In de kunst gaat zijn belangstelling heden ten dage vooral uit naar de ‘outcasts’, de ‘drifters’, de ‘hobo’s’ en de ‘verschoppelingen’ oftewel naar ‘de rafelranden’ en naar ‘de keerzijde’ van “alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.

Info
Locatie: Sociëteit Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231, Amsterdam
Datum: zondagmiddag 8 maart 2020
Aanvang: 15:30 uur | einde 17:30 uur
Entree: € 12,50 (inclusief drank en nootjes). Bewoners vrij entree.
Aanmelden via: www.cultuuropdeeilanden.nl